info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

NIEUWS

WELKOM OP DE NIEUWSPAGINA VAN DE OUDE MOLEN!!

Hier vind u het laatste nieuws over nieuwe artikelen, gesaneerde artikelen, prijswijzigingen en alle overige bruikbare informatie.

BESTELTIJDEN

Geachte ondernemer,

Graag willen wij u wijzen op onze uiterste besteltijd. Het komt dagelijks voor dat wij orders te laat ontvangen, daarmee loopt u het risico dat wij uw bestelling niet volledig kunnen uitleveren. Dus graag uw bestelling UITERLIJK 09.30 UUR aanleveren.

Ook willen we u erop attenderen BINNEN 24 UUR een melding te maken van eventuele manco´s, pakfouten of artikelen met breuk, zodat wij dit op een snelle en correcte wijze in behandeling kunnen nemen.Mocht u naar aanleiding van bovenstaand schema vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze binnendienst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PRIJSVERHOGING CAMPINA

Geachte ondernemer,

Afgelopen week ontvingen wij een prijsverhoging van CAMPINA. Het gaat hierbij om dagverse zuivel en houdbare zuivel. Helaas hebben wij deze verhoging moeten doorvoeren op het grootste deel van ons CAMPINA assortiment.

Mocht u hierover vragen hebben neem dan gerust contact op met onze binnendienst.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte ondernemer,

Vanaf 1 Juli 2021 vinden er aanpassingen in het statiegeld systeem plaats. Hieronder nogmaals onze uitleg.

Statiegeld aanpassing

Op 1 juli 2021 wordt het statiegeldsysteem uitgebreid. Er komt dan ook statiegeld op kleine plastic flessen van frisdranken en water. Middels dit schrijven willen wij u informeren over de wijzigingen voor u als winkelier, maar ook wat er verandert voor uw consument.
• Producenten/importeurs zijn verplicht € 0,15 statiegeld te heffen op kleine plastic flessen. Op grote flessen blijft het statiegeld € 0,25.
• De etiketten van alle statiegeldflessen worden aangepast; er komt een statiegeldlogo en een nieuwe EAN-code op te staan. Zo is het voor consumenten en innamepunten duidelijker welke fles wel en niet meedoet in het systeem.
• Er komen veel meer innamepunten. Sommige locaties, zoals grotere supermarkten en bemande tankstations langs de snelweg zijn straks verplicht om statiegeldflessen in te nemen. Andere verkooppunten (winkels kleiner dan 200m2, sportkantines) van plastic flessen kunnen vrijwillig statiegeldflessen innemen.
• Het wordt een open inleversysteem: de consument kan inleveren bij alle innamepunten. Het maakt niet uit waar hij of zij de flessen gekocht heeft.
• Innamepunten kunnen de flessen handmatig innemen of met een Reverse Vending Machine. Welke flessen? Alleen de plastic (meestal pet) flessen van frisdranken en water vallen binnen het statiegeldsysteem. Dus niet de flessen van sap, zuivel. Wat verandert er voor u als winkelier? Alle frisdranken krijgen een nieuwe EAN code en een nieuw bestelnummer. Alle kleine PET flesjes krijgen 0.15 cent statiegeld. Op de flesjes komt een logo waaraan herkenbaar is dat er statiegeld over is betaald.

Het inleverproces

Er komt een open systeem waaraan alle retailers in Nederland meedoen, dat betekent dat ook Aldi, Lidl en benzinestations mee gaan doen. Deze flessen moet u vanaf nu ook accepteren, maar zij moeten uw flessen ook accepteren. Flessen gaan retour in Big Bags met labels. Nieuwe zakken bestelt u bij de groothandel. Buitenlandse flessen, bijvoorbeeld Coca Cola uit Duitsland, kunnen niet meer retour in dit systeem en ontvangt u ook niets voor. Hier besteld u aparte Bags voor of levert ze los in.

Vergoeding voor inname

U kunt de flessen allemaal in dezelfde zak inleveren, dus groot en klein door elkaar. U levert de zakken in met de vracht van ons , maar wij tellen en beoordelen niets, u wordt gecrediteerd door ons op basis van de door Statiegeld Nederland getelde en ontvangen aantallen flessen. Wij ontvangen alleen de creditnota’s en verrekenen deze met u.

Wat verandert er voor de consument?

Voor de consument is de grootste verandering dat er statiegeld betaald moet worden op de halve liter flesjes van PET en dat deze weer ingeleverd moeten worden. Tevens kan de consument op veel meer plaatsen zijn flessen inleveren en dat behoeft niet bij de winkel van aankoop. Om de consument te attenderen op deze verandering zal er een grote publiekscampagne gaan plaatsvinden.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NIEUW IN ONS ASSORTIMENT DAGVERS BROOD EN BANKET

Geachte ondernemer,

Verheugd kunnen wij u mededelen dat wij onlangs een samenwerking tot stand hebben kunnen brengen tussen De Oude Molen en Echte Bakker Van der Kloet Franeker.


Voor nu betekent dit, dat wij op dit moment 3 dagen per week DAGVERS brood en banket kunnen aanleveren op de volgende dagen:

Maandag graag VRIJDAG bestellen voor 09.30 uur
Woensdag graag DINSDAG bestellen voor 09.30 uur
Vrijdag graag DONDERDAG bestellen voor 09.30 uur


Wij streven uiteraard naar 6 afleverdagen per week en hopen dit op zeer korte termijn te kunnen realiseren.

Mocht u vragen hebben neem dan gerust contact op met onze binnendienst.